Nová éra úspor v OOPP

24 hodinový skladník

+421 903 723 415

[email protected]

Slovenský jazyk

Čo o nás povedali

„Pri pracovných úrazoch, kedy je potrebné deklarovať kontrolným úradom, či mal zamestnanec pridelené pracovné prostriedky sa vieme oprieť o systém SafetyBox. V tomto systéme je každý výber zaznamenaný s presným časom, dátumom, menom a miestom výberu zamestnanca.“

Vladimír Pecek | Bezpečnostný technik | Matador Vráble

 

„Som veľmi rada, že sa na slovenskom trhu objavilo riešenie SafetyBox, ktoré nám pomohlo znížiť spotrebu osobných ochranných pracovných pomôcok, výrazne zjednodušiť evidenciu ich výdaja a zároveň zabezpečiť okamžitý výdaj podľa potreby zamestnanca. Je to inovatívne, komplexné, logistické riešenie výdaja OOPP 24 hodín denne.“

Mária Kurucová | Bezpečnostný technik | JOHNS MANVILLE

 

„Čo mi priniesol SafetyBox?

Zjednodušenie mojej práce. SafetyBox pracuje automaticky a spoľahlivo. Sám si nahlási potrebu doplnenia tovaru, čo som predtým musela robiť manuálne a zaberalo mi to čas.

Teraz sa  môžem venovať iným projektom a viem, že materiál nebude nikdy chýbať.“

Veronika Lacenová | NPR Nákupca | Partizánske Building Components SK s.r.o.

Naše referencie

Nitto Inteva Tiberina Protherm CRH Nefab JM Ribe Matador Miba